Ábrázoló geometria 1.
Vizsga: elméleti kérdések


 1. A műszaki ábrázolás követelményei
 2. A parallel és a centrális vetítés tulajdonságai
 3. Vetítési rendszerek: az európai és az amerikai nézetrend
 4. Alakzatok rekonstrukciója vetületek alapján; képies kép; műszaki tengelykereszt
 5. Monge-féle ábrázolás: képsíkok helyzete, vetítési irány, tengely, képsíkok egyesítése, pont és egyenes képe
 6. Monge-féle ábrázolás: különböző térnegyedekben lévő pontok, illetve képsíkokhoz speciális helyzetű egyenesek képei
 7. Monge-féle ábrázolás: új képsík bevezetésének célja, szükségessége, módszere
 8. Monge-féle ábrázolás: egyenes és sík transzformálása (céltranszformáció)
 9. Monge-féle ábrázolás: egyenes és sík, illetve pont és sík illeszkedése
 10. Monge-féle ábrázolás: egyenesek és síkok nyomelemei, illeszkedésük képi feltétele
 11. Monge-féle ábrázolás: sík és egyenes döféspontjára, illetve két sík metszésvonalára vonatkozó szerkesztések (elve és technikái)
 12. Monge-féle ábrázolás: poliéderek döfése egyenessel és metszése síkkal
 13. Monge-féle ábrázolás: két poliéder áthatásának szerkesztési módszerei
 14. Szabályos testek és ábrázolásuk
 15. Monge-féle ábrázolás: egyenesek és síkok merőlegességének térbeli és képi feltételei
 16. Monge-féle ábrázolás: egyenes és sík képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgatása, különbségi háromszög módszer
 17. Monge-féle ábrázolás: szög- és távolságfeladatok
 18. Síkbeli és térbeli mértani helyek, gyakorlati alkalmazása (adott vagy egyenlő távolságra lévő pontok halmaza, adott szöget bezáró egyenesek, síkok halmaza)
 19. Két kitérő egyenes transzverzálisa (adott ponton áthaladó, adott irányú transzverzális)
 20. Két kitérő egyenes normáltranszverzálisa
 21. Árnyékszerkesztési szabályok
 22. Árnyékszerkesztési módszerek (döféspontszerkesztés, árnyékfedőpontok, stb.)
 23. Affinitás: az affinitás tulajdonságai, előfordulása (forgatás, síkmetszet)
 24. Centrális kollineáció: a centrális kollineáció tulajdonságai, előfordulása (síkmetszet, perspektív vetítés)
 25. Axonometria: axonometrikus tengelykereszt, rövidülések, pont képei, egyenes képei és nyompontjai, rekonstrukció
 26. Ferde axonometria: axonometrikus tengelykereszt, képsík és vetítési irány (képsíkkal bezárt szög), rövidülések
 27. Merőleges axonometria: axonometrikus tengelykereszt, képsík és vetítési irány, nyomháromszög, rövidülések
 28. Perspektív ábrázolás: álló képsíkú perspektív rendszer elemei és a leképezés modellje
 29. Perspektív ábrázolás: egyenesek ábrázolása, általános helyzetű egyenesek iránypontja
 30. Perspektív ábrázolás: alapsíkkal párhuzamos, képsíkra merőleges, képsíkkal párhuzamos helyzetű egyenesek iránypontja
 31. Perspekív ábrázolás: távolságfelmérés alapsíkkal párhuzamos, alapsíkra merőleges és általános helyzetű egyenesekre
 32. Perspekív ábrázolás: dűlt képsíkú perspektív rendszer elemei és a leképezés modellje
 33. Perspektív ábrázolás: árnyékszerkesztés képsíkkal párhuzamos, hátulról, illetve szemből érkező fénysugárral (előnyök, hátrányok, választási szempontok)
 34. Monge-féle ábrázolás: kör képei
 35. Axonometria: kör képe ferde és merőleges axonometriában
 36. Perspektív ábrázolás: alapsíkban fekvő kör képe perspektívában
 37. A kör affin képe, szerkesztések ellipszisekre (ellipszis-pontok szerkesztésének módszerei, Rytz- módszer)

Utolsó módosítás: 2009. december 3.