Ábrázoló geometria 1 (BMEEPAGA102)

ELŐADÓ:

 Dr. Szoboszlai Mihály 

  egyetemi docens  
ÉVFOLYAMFELELŐS:

 Dr. Pék Johanna

 egyetemi adjunktus 


Frissítve/Last updated: 2019. 09. 09.

Ütemterv • 2019/2020 tanév 1. (őszi) félév

Hét  Dátum  Előadás (#ke.08–10, cs.08–10) Gyakorlat (cs.10–12 v. cs.14–16)
1.
(37.)
ea: 09.12.cs.  
gy: 09.12.cs.
 • BME Sportnap •   • BME Sportnap • 
2.
(38.)
ea: 09.17.ke.
      09.19.cs.
gy: 09.19.cs.
Geom.alapfogalmak, ábrázolási módszerek,
Monge-féle ábrázolás alapjai
Új képsíkok bevezetése, alkalmazása
Tájékoztató, a rajzolás előkészítése.
1. rajzfeladat kiosztása
1. rajzfeladat 1. ábra
3.
(39.)
ea: 09.26.cs.  
gy: 09.26.cs.
Illeszkedési, összekötési és metszési feladatok
Transzverzális szerkesztések
1. rajzfeladat 2, 3. ábra
4.
(40.)
ea: 10.01.ke.
      10.03.cs.
gy: 10.03.cs.
Árnyékszerkesztés: ön- és vetett árnyék
Síkalapú testek ábrázolása, síkmetszete, affinitás és kollineáció
1. rajzfeladat 4. ábra
5.
(41.)
ea: 10.10.cs.  
gy: 10.10.cs.
Síkalapú testek döfése egyenessel, áthatásuk 1. rajzfeladat 5. ábra
6.
(42.)
ea: 10.15.ke.
      10.17.cs.
gy: 10.17.cs.
Méretes feladatok, merőlegesség
Sík leforgatása, affinitás
1. rajzfeladat 6. ábra
7.
(43.)
ea: 10.24.cs.  
gy: 10.24.cs.
 • vázlattervi hét •   • vázlattervi hét •
1. rajzfeladat beadása (péntek)
8.
(44.)
ea: 10.29.ke.
      10.31.cs.
gy: 10.31.cs.
Szabályos testek
1. zárthelyi dolgozat
2. rajzfeladat 1. ábra
9.
(45.)
ea: 11.07.cs.  
gy: 11.07.cs.
Axonometrikus ábrázolás, frontális axonometria 2. rajzfeladat 2., 3. ábra
10.
(46.)
ea: 11.12.ke.
      11.14.cs.
gy: 11.14.cs.
 • TDK • 
Merőleges axonometria
2. rajzfeladat 4. ábra
11.
(47.)
ea: 11.21.cs.  
gy: 11.21.cs.
Perspektív ábrázolás, alapszerkesztések 2. rajzfeladat 5. ábra
12.
(48.)
ea: 11.26.ke.
      11.28.cs.
gy: 11.28.cs.
Álló és dőlt képsíkú perspektíva
Kör ábrázolása két képsíkon, kör affin képe
2. rajzfeladat 6. ábra
13.
(49.)
ea: 12.05.cs.  
gy: 12.05.cs.
2. zárthelyi dolgozat Kör ábrázolása axonometriában, perspektívában (előadás-anyag)
14.
(50.)
ea: 12.10.ke.
      12.12.cs.
gy: 12.12.cs.
 • Feldolgozási hét •   • Feldolgozási hét • 
2. rajzfeladat beadása (hétfő)
Tanítási szünetek: • '19. szept. 12. cs. – BME sportnap • '19. okt. 9. sze. – szakmai nap • '19. okt. 21. h.– 10.25. – vázlattervi hét • '19. okt. 23. sze. – ünnepnap • '19. nov. 1. p. – ünnepnap • '19. nov. 12. k. – TDK nap • '19. nov. 29. p. – nyílt nap • '19. dec. 9. h.– 12.13. – feldolgozási hét • '19. dec. 24. k. helyett '19. dec. 7. szo. • '19. dec. 27. p. helyett '19. dec. 14. szo. •

A félév teljesítésének feltételei

 Előadások
Óra-
látogatás
Az óralátogatás a tananyag megértése és elsajátítása miatt nélkülözhetetlen.
A jelenlétet esetenként ellenőrizzük.
Az előadások anyaga vizsgaanyag, ezért jegyzetelése szükséges.
 Gyakorlatok
Tárgya,
formái
Az előadásokon elhangzott tananyag feldolgozása és begyakorlása kötelező feladatok és zárthelyi dolgozatok keretében.
Óra-
látogatás
A jelenlét a gyakorlatok 70 %-án kötelező [TVSZ - 14.§ (4) alapján].
 Aláírás
Teljesítés feltételei A félév teljesítésének (a félév végi aláírás megszerzésének) feltételei:
• jelenlét az előadások és gyakorlatok megfelelő százalékán (TVSZ 105.§ (2) és (4))
• legalább 5-5 pont megszerzése a két (max. 10-10 pontos) rajzfeladatból (TVSZ 114.§ (2))
• legalább 20-20 pont megszerzése a két (max. 40-40 pontos) félévközi zárthelyiből (TVSZ 114.§ (2))
Zárthelyik pótlása • A TVSZ 22.§ (4) szerint a zárthelyik külön-külön történő javítására, illetve pótlására van lehetőség 1-1 alkalommal.
• Az első zárthelyi pótlására annak megírása után két héttel, külön meghirdetett időpontban van lehetőség (TVSZ 122.§ (5))
• A második zárthelyi pótlására a pótlási héten, külön meghirdetett időpontban van lehetőség (TVSZ 122.§ (5))
• A pótlásokra a Neptuban jelentkezni kell.
Rajzok pótlása • Az első félévközi rajzot az ütemtervben megadott határidő utáni első gyakorlat végéig, a második rajzot a pótlási héten péntek 12:00-ig lehet pótolni. A határidő után beadott rajzok pontszámát a TVSZ 122.§ (2) szerint 20%-kal, azaz 2 ponttal csökkentjük.
• Az értékelés során el nem fogadott rajzokat a visszaadást követő gyakorlatra újra el kell készíteni és be kell adni. E rajzokat a határidőn túl beadott rajzokhoz hasonlóan értékeljük.
• A félévben lehetőség van a rajzfeladatok újbóli elkészítésére javítási célzattal (TVSZ 122.§ (2)). A javítási célzattal készített új rajz pontszáma a javított rajz pontszámát felülírja. A javításra készített rajz leadására pótlási héten péntek 12:00-ig van lehetőség.?
Megjegyzés • Aki a félév teljesítéséhez előírt minimális pontszámokat a pótlás, illetve a javítás után sem szerzi meg, nem kaphat a tantárgyból félév végi aláírást. A tárgyat ismét fel kell vennie. (TVSZ 114.§ (3))
• A zárthelyiken és írásbeli vizsgákon segédletként csak a tematikában szereplő tankönyv és a saját kézzel írt előadásjegyzet (ábrafelvételi munkafüzet) használható! Egyéb nyomtatott és elektronikai segédeszközök használata nem megengedett!
 Érdemjegy
Vizsgára bocsátás feltétele A félév végi aláírás megszerzése.
Vizsga-
időpont
A tanszék a Neptunban, a tanszéki hirdetőtáblán, valamint az Internetes honlapon (www.epab.bme.hu) hirdeti meg a vizsgaidőpontokat, vizsgára előzetesen a Neptunon keresztül kell jelentkezni.
Vizsga A vizsga írásbeli és ugyanazon a napon megtartott szóbeli részből áll.
 
Értékelés Az érdemjegyet a vizsgáztató a félévközi eredmények, az írásbeli és szóbeli vizsga alapján állapítja meg, illetve a hozott pontok és az írásbeli eredményét figyelembe véve, megajánlott jegyet is kaphat a vizsgázó.
Tankönyv Lőrincz-Petrich: Ábrázoló geometria