Ábrázoló geometria 2.
Vizsga: elméleti kérdések


 1. Másodrendű görbék fogalma, tulajdonságai, érintési és metszési feladatok
 2. Felületek pontjainak osztályozása, pontbeli felületi érintősík fogalma, érintősíkok különböző típusú felületeken
 3. Felületek kontúrjának fogalma, térbeli származtatása, kontúrpont, kontúralkotó, kontúrgörbe szerkesztésének módszerei
 4. Felületek síkmetszeti, speciális pontok, síkmetszet pontjainak és pontbeli érintőjének szerkesztési módszerei, algebrai felületek síkmetszetének rendszáma
 5. Algebrai felületek áthatásának rendszáma, áthatások típusai, széteső áthatás, építészeti alkalmazások
 6. Forgásfelületek áthatásának szerkesztési módszerei (metsző, párhuzamos és kitérő tengelyek esetében is)
 7. Algebrai felületek áthatásának speciális pontjai, az áthatási görbe pontbeli érintőjének szerkesztési módszerei
 8. Felületek árnyékának szerkesztési elve, önárnyék, önárnyékhatár görbe, bevetett árnyék, földre vetett árnyék
 9. Segédgömb-módszer felületek kontúrjának és önárnyékának szerkesztésére, példák
 10. Forgásfelületek származtatása, tulajdonságai, építészeti alkalmazások
 11. Gömb képe különböző vetítési eljárásokban
 12. Gömb döfése egyenessel, metszése síkkal, gömb árnyékai
 13. Henger képe különböző vetítési eljárásokban, kontúralkotók szerkesztése
 14. Henger döfése egyenessel, metszése síkkal, henger árnyéka
 15. Kúp képe különböző vetítési eljárásokban, kontúralkotók szerkesztése
 16. Kúp döfése egyenessel, kúp árnyéka
 17. Kúp síkmetszetei
 18. Forgási ellipszoid ábrázolása, metszése síkkal, önárnyék és bevetett árnyék szerkesztése
 19. Forgási paraboloid ábrázolása, metszése síkkal, önárnyék és bevetett árnyék szerkesztése
 20. Egyköpenyű forgási hiperboloid származtatási módjai, kapcsolódó fogalmak, építészeti alkalmazások
 21. Egyköpenyű forgási hiperboloid pontbeli felületi érintősíkja, kontúrjának szerkesztési módszerei (különböző vetítési eljárásokban is)
 22. Egyköpenyű forgási hiperboloid döfése egyenessel, metszése síkkal (speciális esetek is)
 23. Egyköpenyű forgási hiperboloid önárnyékának és bevetett árnyékának szerkesztése
 24. Tórusz származtatása, kapcsolódó fogalmak, felületi pontok típusai, síkmetszeteinek típusai, körmetsző síkjai
 25. Tórusz kontúrja és önárnyékhatára
 26. Torzfelületek és egyenes vonalú felületek származtatása és építészeti alkalmazásaik
 27. Hiperbolikus paraboloid származtatása, kapcsolódó fogalmak, síkmetszetek, építészeti alkalmazások
 28. Hiperbolikus paraboloid pontbeli felületi érintősíkja, kontúrjának, önárnyékának és önmagára vetett árnyékának szerkesztése
 29. Konoid származtatása, kapcsolódó fogalmak, felületi pontok típusai, síkmetszetek, építészeti alkalmazások
 30. Konoid pontbeli felületi érintősíkjának és kontúrjának szerkesztése, önárnyékhatár szerkesztése
 31. Csavarvonal származtatása, kapcsolódó fogalmak, érintőszerkesztési módszerek, csavarvonal képe különböző vetítési eljárásokban
 32. Csavarfelületek típusai, pontbeli felületi érintősík szerkesztése, kontúrszerkesztés, építészeti alkalmazások
 33. Kifejthető felületek, felületek kiterítésének módszerei
 34. Kótás ábrázolás alapjai, alapfogalmak, metszési és méretes alapszerkesztések
 35. Kótás terepfeladatok alapfogalmai, szerkesztési feladatok és módszerek

Utolsó módosítás: 2010. május 3.