Ábrázoló geometria 2 (BMEEPAGA202)

ELŐADÓ:

 Dr. Szoboszlai Mihály 

  egyetemi docens  
ÉVFOLYAMFELELŐS:

 Kovács András Zsolt

 műszaki tanár 


Frissítve/Last updated: 2019. 01. 22.

Ütemterv • 2018/2019 tanév 2. (tavaszi) félév

Hét  Dátum  Előadás (ke. 08-10, cs. 08-10) Gyakorlat (ke. 10-12, ke. 12-14)
1.
(6.)
ea: febr. 05.ke.
      febr. 07.cs.
gy: febr. 05.kedd
Gömb ábrázolása döfése egyenessel, síkmetszete, árnyéka. 1. rajzfeladat: 1/1 ábra
2.
(7.)
ea: febr. 12.ke.

gy: febr. 12.kedd
Egyszerű görbe felületek ábrázolása, árnyéka. 1. rajzfeladat: 1/2 ábra
3.
(8.)
ea: febr. 19.ke.
      febr. 21.cs.
gy: febr. 19.kedd
Egyszerű görbe felület döfése egyenessel,
síkmetszése.
Görbe felületek áthatása, áthatások építészeti alkalmazása.
1. rajzfeladat: 1/3 ábra
4.
(9.)
ea: febr. 26.ke.

gy: febr. 26.kedd
Forgásfelületek-I: kontúr, önárnyék, síkmetszet. 1. rajzfeladat: 1/4 ábra
5.
(10.)
ea: márc. 05.ke.
      márc. 07.cs.
gy: márc. 05.kedd
Forgásfelületek-II: körgyűrű felület kontúr, önárnyék, síkmetszet.
Torzfelületek, egyköpenyű forgási hiperboloid
Egyenesvonalú felületek, és építészeti alkalmazásuk.
1. rajzfeladat: 1/5 ábrák
6.
(11.)
ea: márc. 12.ke.

gy: márc. 12.kedd
Hiperbolikus paraboloid felületek, kontúr, önárnyék, síkmetszet. 1. rajzfeladat: 1/6 ábrák
7.
(13.)
vázlattervi
hét >
   
8.
(14.)
ea: ápr. 02.ke.

gy: ápr. 02.kedd
1. zárthelyi feladat  1. rajz beadása
2. rajzfeladat: 2/1 ábra
9.
(15.)
ea: ápr. 09.ke.
      ápr. 11.cs.
gy: ápr. 09.kedd
Konoid felületek
Csavarvonal, csavarfelületek
2. rajzfeladat: 2/2 ábra
10.
(16.)
ea: ápr. 16.ke.

gy: ápr. 16.kedd
Kótás ábrázolás: lépték, kóta, osztóköz, lejtő, rézsű 2. rajzfeladat: 2/3 ábra
11.
(17.)
ea: ápr. 23.ke.
      ápr. 25.cs.
gy: ápr. 23.kedd
Terepfelület földmunkáinak ábrázolása 2. rajzfeladat: 2/4 ábra
12.
(18.)
ea: ápr. 30.ke.

gy: ápr. 30.kedd
Kiteríthető és transzlációs felületek
A napsugárzás geometriája
2. rajzfeladat: 2/5 ábra
13.
(19.)
ea: máj. 07.ke.
      máj. 09.cs.
gy: máj. 07.kedd
2. zárthelyi feladat
Kótás metszési és méretes feladatok
2. rajzfeladat: 2/6 ábra
14.
(20.)
feldolgozási
hét >
   
Tanítási szünetek: • '19. márc. 15. p. >nemzeti ünnep ? '19. márc. 18. h. – márc. 22. >szünet: ? '19. márc. 25. h.– márc. 29. >vázlattervi hét ? '19. ápr. 19. p. >nagypéntek ? '19. ápr. 22. h. >húsvét ? '19. máj. 1. sze. >munka ünnepe ? '19. máj. 13. h.– máj. 17. >feldolgozási hét ?

 A félév teljesítésének feltételei
 Előadások
Óra-
látogatás
Az óralátogatás a tananyag megértése és elsajátítása miatt fontos. A jelenlétet esetenként ellenőrizzük (TVSZ 105.§ (2)). Az előadások anyaga vizsgaanyag, ezért jegyzetelése, az ábrafelvételi munkafüzet használata szükséges.
 Gyakorlatok
Tárgya,
formái
Az előadásokon elhangzott tananyag feldolgozása és gyakorlása rajzfeladatok és zárthelyi dolgozatok keretében.
Óra-
látogatás
A jelenlét a gyakorlatok 70 %-án kötelező (TVSZ 105.§ (4)), valamennyi órán ellenőrizzük a jelenlétet.
 Aláírás
Teljesítés feltételei A félév teljesítésének (a félév végi aláírás megszerzésének) feltételei:
• jelenlét az előadások és gyakorlatok megfelelő százalékán (TVSZ 105.§ (2) és (4))
• legalább 5-5 pont megszerzése a két (max. 10-10 pontos) rajzfeladatból (TVSZ 114.§ (2))
• legalább 20-20 pont megszerzése a két (max. 40-40 pontos) félévközi zárthelyiből (TVSZ 114.§ (2))
Zárthelyik pótlása • A TVSZ 22.§ (4) szerint a zárthelyik külön-külön történő javítására, illetve pótlására van lehetőség 1-1 alkalommal.
• Az első zárthelyi pótlására annak megírása után két héttel, külön meghírdetett időpontban van lehetőség (TVSZ 122.§ (5))
• A második zárthelyi pótlására a pótlási héten, külön meghírdetett időpontban van lehetőség (TVSZ 122.§ (5))
• A pótlásokra a Neptuban jelentkezni kell.
Rajzok pótlása • Az első félévközi rajzot az ütemtervben megadott határidő utáni első gyakorlat végéig, a második rajzot a pótlási héten péntek 12:00-ig lehet pótolni. A határidő után beadott rajzok pontszámát a TVSZ 122.§ (2) szerint 20%-kal, azaz 2 ponttal csökkentjük.
• Az értékelés során el nem fogadott rajzokat a visszaadást követő gyakorlatra újra el kell készíteni és be kell adni. E rajzokat a határidőn túl beadott rajzokhoz hasonlóan értékeljük.
• A félévben lehetőség van a rajzfeladatok újbóli elkészítésére javítási célzattal (TVSZ 122.§ (2)). A javítási célzattal készített új rajz pontszáma a javított rajz pontszámát felülírja. A javításra készített rajz leadására pótlási héten péntek 12:00-ig van lehetősége annak.?
Megjegyzés • Aki a félév teljesítéséhez előírt minimális pontszámokat a pótlás, illetve a javítás után sem szerzi meg, nem kaphat a tantárgyból félév végi aláírást. A tárgyat ismét fel kell vennie. (TVSZ 114.§ (3))
• A zárthelyiken és vizsgákon segédletként csak a tematikában szereplő tankönyv és a kiadott ábrefelvételi munkafüzet használható! Egyéb nyomtatott és elektronikai segédeszközök használata nem megengedett!
 Érdemjegy
Vizsgára bocsátás feltétele A félév végi aláírás megszerzése. (TVSZ 114.§ (1))
Vizsga-
időpont
A vizsgaidőpontokat a tanszék a Neptunban hirdeti meg.
A vizsgákra való jelentkezés a Neptunon keresztül történik.
Vizsga A vizsga írásbeli és (ugyanazon a napon megtartott) szóbeli részből áll.
Értékelés Az érdemjegyet a vizsgáztató a félévközi eredmények, az írásbeli és szóbeli vizsga alapján állapítja meg.
Tankönyv Lőrincz-Petrich: Ábrázoló geometria