Tárgyleírás

A tárgy célja a hallgatók már meglévő építészeti szoftverismeretének bővítése oly módon, hogy egy komplex épületmodell létrehozása és változásainak kezelése készség szintjén működjön. Ezen felül megismerhetik az épületinformációs modellből (BIM – Building Information Model) származó adatok továbbvitelének lehetőségeit, amely a komplex tervezői gyakorlatban egyre fontosabb. A tárgy az ArchiCAD terminológiáján keresztül mutatja be mindezeket, ezért ajánlott előkövetelmény az Építész-informatika 3. tárgy teljesítése. A hallgatók közül az ajánlott előkövetelményt már elvégzők előnyt élveznek a felvételnél túljelentkezés esetén. Ezen felül azoknak ajánljuk, akik már legalább egy teljes tervdokumentációt számítógéppel készítettek el.

Hirdetmények

A legújabb ArchiCAD diákverzió letölthető innen: https://myarchicad.com/

Valid HTML 4.01 Tr.
Féléves feladat

Féléves feladat beadása (határidő: feldolgozási hét hétfő dél).

Féléves feladat pót beadása (határidő: pótlási hét péntek dél).

Félévközi tájékoztatók

Tematika és ütemterv / félév teljesítésének feltételei
Félévközi eredmények

Segédanyagok

Félév során használt modulok