Bevezetés az alkalmazott informatikába 

 2008/2009/2. félév 

A táblázatkezelés alapjai

* Kérdés, észrevétel   Ő Vissza   

Összes kinyitása/becsukása

A gyakorlat témája: A táblázatkezelés alapjai.

A gyakorlat során egy téglák tulajdonságait bemutató táblázatot készítünk el:

Egy lehetséges megoldás:
A kész táblázat

A gyakorlat során elkészített táblázat kizárólag oktatási célt szolgál. Az adatok a www.wienerberger.hu lapról származnak. A "Lásd még:" megjegyzések a Microsoft Office Online megfelelő oldalaira mutató linkek.

Sorok, oszlopok és cellák

Kijelölés, cellák tartalmának szerkesztése

Mentse el és nyissa meg a tegla.xls táblázatot. A táblázat téglák geometriai adatait tartalmazza, valamint feltüntették benne egy épület kivitelezéséhez szükséges mennyiségeket is.

A táblázatban szereplő téglákon felül szükség lesz még 243 db "POROTHERM 30 N+F" téglára. Egészítse ki a táblázatot. A POROTHERM 30 N+F tégla adatait a www.wienerberger.hu lapon keresse. Hogyan?

A kiegészített táblázat

Lásd még: Adatok vagy cellák kijelölése
Lásd még: A cellatartalom szerkesztése

Beszúrás, áthelyezés, másolás és törlés

Az újonnan létrehozott sort helyezze át a Porotherm 30 Hanggátló tégla adatait tartalmazó sor elé. Hogyan?

 1. Jelölje ki a Porotherm 30 Hanggátló tégla adatait tartalmazó sort (kattintson a sor fejlécében a számra), majd Beszúrás/Sorok (Insert/Rows).
 2. Jelölje ki a Porotherm 30 tégla adatait tartalmazó sort (kattintson a sor fejlécében a számra), majd Szerkesztés/Kivágás (Edit/Cut).
 3. Jelölje ki az előbb létrehozott üres sort (kattintson a sor fejlécében a számra), majd Szerkesztés/Beillesztés (Edit/Paste).

A javított táblázat

Lásd még: Üres cellák, sorok és oszlopok beszúrása
Lásd még: Sorok vagy oszlopok áthelyezése
Lásd még: Cellák áthelyezése és másolása
Lásd még: Cella formátumának és tartalmának törlése
Lásd még: Cellák, sorok és oszlopok törlése

Formázás

Cellák formázása

Ízlése szerint tegye szebbé, könnyebben értelmezhetőbbé a táblázatot a formázások (célszerűen stílusok) használatával. Hogyan?

Egy lehetséges megoldás

Lásd még: A szöveg formázásának módosítása
Lásd még: Szegély alkalmazása az oldalon
Lásd még: Stílus készítése vagy törlése

Számformátumok

A szélesség-, magasság- és hosszadatokat tartalmazó cellákat állítsa be úgy, hogy azok két tizedesjegyre kerekítve jelenítsék meg az értékeket. A "Mennyiség" oszlopban levő számok mellett jelenítse meg a mértékegységet (db). Hogyan?

 1. A számértékeket tartalmazó cellák megjelenési formátumának beállításához jelölje ki a formázni kívánt cellákat, majd Formátum/Cellák (Format/Cells).
 2. A Szám (Number) lapon a kategóriák közül válassza a Számot (Number), majd a kerekítést állítsa be egy tizedesjegyre .
 3. Egyedi számformátum (pl. db) megadásához a válassza az Egyéni (Custom) kategóriát, majd a Formátumkód (Format Code) mezőben definiálható a szám formátuma. A méretek dimenziójának megjelenítéséhez a kívánt számformátum után idézőjelek közt írja be a mértékegységet (pl. 0"db" vagy 0.00"m", ugyanez elválaszó szóközzel: 0" db" vagy 0.00" m").

A javított táblázat

Lásd még: Egyéni számformátum létrehozása és törlése
Lásd még: Számformátumkódok
Hibakeresés: Egyéni számformátum megadásakor a szám és a szöveg közti esetleges szóköz mindenképp az idézőjelek közé kerüljön, mert a szóköz a számformátum részeként ezres osztást jelez (1234 + 0,00 "m" => 1,23m).

Feltételes formázás

Egy nagykereskedésben 1000 db a minimálisan megrendelhető mennyiség. A mennyiségek oszlopban levő értékek közül emelje ki pirossal az 1000 db feletti értékeket. Hogyan?

 1. Jelölje ki a formázni kívánt (a mennyiségi adatokat tartalmazó) cellákat, majd Formátum/Feltételes formázás (Format/Conditional Formatting).
 2. Állítsa be a következőket: "A cella értéke (Cell Value Is)", "nagyobb, vagy egyenlő, mint (greater than or equal to)", "1000".
 3. Kattintson a Formátum (Format) gombra, és állítsa be a piros színt.

A javított táblázat

Lásd még: Feltételes formátumok megadása, módosítása vagy törlése
Hibakeresés: Ha egy cellára feltételes formázást állított be, a cella értékének változásakor a feltételnek megfelelően változik meg a cella formátuma. Próbálja ki, változtassa meg a POROTHERM 30 tégla mennyiségét 1000 db-ra.

Sorbarendezés, szűrés

Sorbarendezés

Rendezze sorba a táblázatot a szükséges mennyiségek szerint. Hogyan?

 1. A fejlécet is beleértve jelölje ki az összes sort, majd Adatok/Sorba rendezés (Data/Sort).
 2. Válassza a "Mennyiség" szerinti rendezést.

A javított táblázat

Lásd még: Tartomány rendezése
Hibakeresés: Vigyázat! Csak a kijelölt oszlopok sorrendje változik meg, ha pl. csak egyik oszlopot jelöljük ki rendezésre, az adatok összekeveredhetnek!

Rendezze a táblázatot a téglák szélessége szerint csökkenő sorrendbe (elöl a szélesek), ezen belül pedig ABC sorrendbe (két azonos szélességű tégla között az ABC sorrend döntsön). Hogyan?

 1. A fejlécet is beleértve jelölje ki az összes sort, majd Adatok/Sorba rendezés (Data/Sort).
 2. Első rendezési szempontként válassza a "Szélesség" szerinti rendezést, csökkenő sorrendben.
 3. Második rendezési szempontként válassza a "Típus" szerinti rendezést, növekvő sorrendben.

A javított táblázat

Szűrés

Melyek a 25 cm hosszú téglák? Csak ezeket jelenítse meg a táblázatban, a többit rejtse el (de ne törölje ki). Hogyan?

 1. Jelölje ki a "Hossz" fejlécfeliratot tartalmazó cellát, majd Adatok/Szűrő/AutoSzűrő (Data/Filter/AutoFilter).
 2. A "Hossz" felirat mellett megjelent gomb segítségével válassza ki a 25 cm hosszú téglákat. Eredményül csak a 25 cm hosszú téglák jelennek meg.

Melyek a 25 cm hosszú és 38 cm széles téglák? Csak ezeket jelenítse meg a táblázatban, a többit rejtse el (de ne törölje ki). Tegye lehetővé az összes méretre való szűrést. Hogyan?

 1. Jelölje ki a "Szélesség" és a "Magasság" fejlécfeliratot tartalmazó cellát, majd Adatok/Szűrő/AutoSzűrő (Data/Filter/AutoFilter).
 2. A "Szélesség" felirat mellett megjelent gomb segítségével válassza ki a 38 cm széles téglákat. Eredményül csak a 25 cm hosszú és 38 cm széles téglák jelennek meg.

A javított táblázat

Lásd még: Tartomány szűrése
Lásd még: Sorok vagy oszlopok megjelenítése vagy elrejtése
Hibakeresés: Ha több oszlopban is szűrünk egyszerre, csak azok a sorok jelennek meg, amelyekre az összes szűrőfeltétel teljesül.

Tegye újra láthatóvá az egész táblázatot! Hogyan?

 1. Adatok/Szűrő/Minden látszik (Data/Filter/Show All).
 2. Egyesével is törölheti a megadott szűrőfeltételeket: Kattintson a fejlécben található szűrőgombra és válassza a mind (all) lehetőséget.

Képletek, függvények

A képleteket és függvényeket a következő gyakorlatokon fogjuk részletesen ismertetni, itt csak egyszerű példákat mutatunk be bevezetőként.

Képletek

Szúrjon be egy új oszlopot a magasságokat tartalmazó oszlop mögé, és ebben az oszlopban jelenítse meg az adott tégla alkalmazásával épülő vakolt fal vastagságát, ha a vakolat a belső és a külső oldalon egyaránt 1,5 cm. Hogyan?

 1. Jelölje ki a Mennyiség fejlécű oszlopot (kattintson az oszlop fejlécében a betűre), majd Beszúrás/Oszlopok (Insert/Rows).
 2. Az újonnan létrehozott oszlop fejlécébe írja be: "Falvastagság"
 3. A falvastagságot a következőképpen számítjuk: fal vastagsága = tégla szélessége + 2*1,5 cm. Az újonnan létrehozott oszlop 2. sorába (a fejléc alá, az E2 cellába) írja be tehát az alábbi képletet: =B2+1,5*2 (a B2 cella tartalmazza a tégla szélességét)
 4. Kattintson az új képletet tartalmazó cella jobb alsó sarkára, és "automatikusan töltse ki" (tartsa nyomva az egér bal gombját és az egeret mozgassa lefelé) a többi cellát is. (Ha a cellákat az egér JOBB gombjának nyomvatartása mellett tölti ki, a művelet végén egy menü jelenik meg, és itt dönthet úgy, hogy a formátum megváltoztatása nélkül tölti ki a cellákat.)

A javított táblázat

Hibakeresés: Ellenőrizze a képleteket tartalmazó cellákra való kattintással, hogy a cellákba a megfelelő képletek kerültek-e.
Lásd még: Képletek (áttekintés)
Lásd még: Képlet létrehozása

Szúrjon be egy új oszlopot az új falvastagságokat tartalmazó oszlop mögé, és ebben az oszlopban jelenítse meg az adott tégla térfogatát. Hogyan?

 1. Jelölje ki a Mennyiség fejlécű oszlopot (kattintson az oszlop fejlécében a betűre), majd Beszúrás/Oszlopok (Insert/Rows).
 2. Az újonnan létrehozott oszlop fejlécébe írja be: "Térfogat"
 3. Az újonnan létrehozott oszlop 2. sorába (a fejléc alá, az F2 cellába) írja be tehát az alábbi képletet: =B2*C2*D2
 4. Kattintson az új képletet tartalmazó cella jobb alsó sarkára, és "automatikusan töltse ki" (tartsa nyomva az egér bal gombját és az egeret mozgassa lefelé) a többi cellát is. (Ha a cellákat az egér JOBB gombjának nyomvatartása mellett tölti ki, a művelet végén egy menü jelenik meg, és itt dönthet úgy, hogy a formátum megváltoztatása nélkül tölti ki a cellákat.)

A javított táblázat

A térfogatokat követő oszlopban számítsa ki az adott téglafajta összsúlyát. A tégla testsűrűségét vegye 800 kg/m³-nek.

Függvények

Számítsa ki, hogy összesen hány db téglára lesz szükség. Hogyan?

A feladat megoldható úgy, hogy a cellákat összeadjuk (=G2+G3+G4+...+G12), de ez elég sok gépeléssel jár, ezért inkább beépített függvényt (=SZUM(G2:G12)) érdemes használni, amelynek megadható az összegzendő cellák tartománya.

Megoldás varázslóval

 1. Kattintson a mennyiségek alatti első üres cellára, majd a szerkesztőléc előtt levő fx gombra.
 2. Válassza ki a listából a SZUM() függvényt. (angolul SUM(), a továbbiakban a magyar függvényneveket használjuk)
 3. A táblázatban jelölje ki a mennyiségeket tartalmazó cellákat, majd nyomja meg a varázsló ablakában a Kész gombot.

Megoldás a képlet beírásával

 1. A mennyiségek alatti első üres cellára írja be: =SZUM(G2:G12)

Megoldás a képlet beírásával 2.

 1. A mennyiségek alatti első üres cellára írja be: =SZUM(
 2. Az egérrel jelölje ki az összegzendő cellatartományt.
 3. Végül fejezze be a képletet a záró zárójellel. A cellába ez a képlet kerül: =SZUM(G2:G12)

A javított táblázat

Hibakeresés: A függvények mindig FÜGGVÉNYNÉV(PARAMÉTERLISTA) alakúak. Ne feledkezzen meg a záró zárójelről.

Lásd még: Függvények (áttekintés)
Lásd még: A SZUM() függvény

Számítsa ki, hogy mennyi lesz a szállítási súly.

Diagramok

A diagramokat a függvényábrázolás témakörnél fogjuk részletesen ismertetni, itt csak két egyszerű példákat mutatunk be bevezetőként.

A Diagramvarázsló

Ábrázolja sáv- és kördiagramon az egyes téglákból szükséges mennyiségeket. Hogyan?

 1. Jelölje ki a mennyiségi adatokat tartalmazó cellákat a fejléccel ("Mennyiség" felirat) együtt.
 2. Beszúrás/Diagram (Insert/Chart)
 3. Válasszon diagramtípust (sávos vagy kör), majd kattintson a Tovább (Next) gombra.
 4. Az Adatsor (Series) fülön a Kategóriafeliratok-nak (Category axis labels) adja meg a téglák neveit tartalmazó cellatartományt, majd kattintson a Tovább (Next) gombra.
 5. Formázza tetszés szerint a diagramot, majd kattintson a Befejezés (Finish) gombra.

A kapott sávdiagram

A kapott kördiagram

Hibakeresés: Ellenőrizze a képleteket tartalmazó cellákra való kattintással, hogy a cellákba a megfelelő képletek kerültek-e.
Lásd még: Diagramok (áttekintés)
Lásd még: Diagramok készítése


Az elkészült táblázatot itt láthatjuk:
A kész táblázat