● Ιpνtιsz–informatika 1 ●
  Architectural Informatics 1 ●
BMEEPAGA3401
2019.09.18.
Ha kιrdιse, ιszrevιtele van a kφzzιtett eredmιnyekkel kapcsolatban, νrjon az epinf1-jegybeiras kukac arch bme hu cνmre. Rιszletesen νrja le ιszrevιtelιt, ιs azt, hogy pontosan melyik weboldalra vonatkozik, mikori frissνtιs mellett.
Az Χ azt jelzi, hogy az adott szαmonkιrιs teljesνtιsιre az aktuαlis αllapot szerint (pl. hiαnyzαs miatt) nincs mσd. (A 3.zh. feltιtele pl. min. egy korαbbi sikeres zh., mert anιlkόl hiαbavalσ megνni.)
A
J1 oszlopban a mαr ιrtιkelt szαmonkιrιseken elιrt eredmιnyek alapjαn szαmνtott ιrdemjegy lαthatσ.
Ponthatαrok:  40•>2,  60•>3,  75•>4,  90•>5
Neptun
kk hiαny.
miss.
1.
[50]
2.
[50]
3.
[50]
Σ1-3
[100]
fotσ
photo
kιp-
px.
betϋ
font
szvg
text
fαjl
file
megjegyzιs
remark
fotσ
[I/N]
kιp
[10]
teszt
[10]
Σpt.
[100]
J1
•
alα-
νrαs
A4CEK_ B2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
A97QA_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
A9QUR_ B2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
AA1FI_ D3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
AAVJU_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
AD3GY_ B2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
ADCRB_ B3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
AEWWW_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
AGXMW_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
AGXZK_ D1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
AHWCO_ D3 100% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
AM6HB_ C3 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
AMUHZ_ B2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
APIGJ_ B2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
AR6Y3_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
ARWDY_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
AUERP_ C3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
AVFF6_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
AVUJJ_ D3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
AXIXR_ D1 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
AZQAS_ D3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
B2TVN_ D1 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
B3LB4_ A2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
BANIF_ B3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
BEBX1_ EN2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
BIMA1_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
BJF7O_ B3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
BJMGS_ D1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
BMQGT_ EN2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
BNJQ8_ EN2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
BQFAA_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
BRE2Q_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
BTGEU_ EN2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
C5RP1_ A2 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
C6LMU_ A2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
C9KL6_ EN1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
C9TR8_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
CIB1U_ D1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
CQIMY_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
CRDYH_ B3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
CTZR2_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
CU5AM_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
CUDY7_ B2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
CYZRZ_ EN1 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
D14GQ_ EN1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
D1KKC_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
D4V88_ EN2 50% – – Χ – OK – – – Χ
D66VI_ B2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
DAWM2_ EN2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
DBMEG_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
DFXMP_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
DFYWT_ D3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
DHBQK_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
DN6D0_ B3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
DOMGP_ A2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
DQJ3K_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
DRM22_ D1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
DTCEN_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
DTVWS_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
E2AC5_ D1 100% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
E4DJS_ EN2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
E51KT_ EN2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
E5ST4_ D1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
EACOJ_ B2 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
EAJDX_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
EGKIV_ B2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
EHTB4_ B3 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
EHYH7_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
EJKL4_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
EQHLA_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
ES6C2_ B3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
EVSDF_ EN1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
EX8OL_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
EZQJ0_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
F0607_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
F2FMC_ C3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
F3GSV_ C3 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
F44RM_ B2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
F4HD0_ C3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
F4J5V_ B2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
F71CB_ EN2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
FBRMT_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
FHAH3_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
FIJ24_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
FJY6C_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
FKHN9_ A2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
FMG81_ EN1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
FNUR1_ D1 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
FQ96W_ B2 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
FU64F_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
FYQKE_ B2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
G02IX_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
G1FOB_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
G2NI3_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
G330Y_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
G432R_ C3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
G45E3_ C2 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
G7Y07_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
GAUKK_ B3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
GF112_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
GG61J_ EN1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
GJ76Q_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
GKGN5_ D3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
GN6K7_ D3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
GNIOM_ EN1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
GOAHM_ A2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
GOFRK_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
GQ446_ EN1 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
GT2QM_ C3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
GTH1B_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
GVKM7_ C3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
GY5DU_ C3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
GYJ5Z_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
H04HB_ B2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
H0905_ D3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
H1DUW_ D3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
H4MTY_ EN2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
H5J37_ B2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
HBE29_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
HDEHO_ EN1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
HFSFB_ EN2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
HHR96_ D3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
HISLU_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
HV3KH_ A2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
HVA4V_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
HXIR5_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
I8XL2_ D3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
ID1CX_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
IX2O7_ EN1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
J7C5L_ D3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
JA2PG_ D1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
JF7MW_ A2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
JG91J_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
JL1ZF_ D3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
JLERO_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
JP44X_ D1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
JSP49_ D3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
JVXJT_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
K32JJ_ A2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
K4MS3_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 8,0 – 8,0 Χ
KK6RS_ EN2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
KR96Z_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
KV2X6_ A2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
L0BHR_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
L4JF7_ B3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
LBEQ9_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
MBA1Y_ D1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
MHUDK_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
MKSFG_ C3 100% – – Χ – szφveg kφzιpre igazνtva 💀 – – – Χ
MLI88_ B2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
MPQM4_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
MS6D5_ D3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
MSL7Z_ D3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
MY56G_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
N07WJ_ A2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
N7LE3_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
NAOC0_ C3 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
NGIEV_ B3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
NVX3A_ D1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
NYE29_ A2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
O3JC6_ B3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
OBVWO_ A2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
OJO7L_ A2 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
OQJNH_ B2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
OWHIX_ D1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
P6UDV_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
P9AAM_ EN1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
PA1ZW_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
PAPAQ_ B2 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
PBJ78_ EN1 – – – Χ – OK 2,0 – 2,0 Χ
PD9TE_ EN2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
PDHYF_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
PFA9O_ A2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
PIFF4_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
PIQDU_ C3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
PJ84Y_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
PMBQM_ D3 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
PMLU5_ A2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
PQDYK_ EN2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
QDX4O_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
QHDFN_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
QHYVZ_ D3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
QIR1Z_ D3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
QJAMG_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
QLDCS_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
QVLKM_ EN1 50% – – Χ – 240 Χ 320 pixel • closer pls. 💀 – – – Χ
QYTCV_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
R5N6D_ C3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
R8CCL_ B3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
RBROL_ C3 – – – Χ – OK – – – Χ
RH8GU_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
RIDW3_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
RM5ZZ_ EN1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
RMBWZ_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
RNYTS_ B3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
RP1YT_ A2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
RQDNQ_ B3 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
RSSI9_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
RTGEE_ A2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
RU0B5_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
S4SQE_ A2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
S7IHI_ C1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
SAOMQ_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
SDWEN_ EN2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
SFL9S_ B3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
SIZUK_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
SJELT_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
SKCTN_ B2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
SSR8N_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
SV47I_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
TBCBR_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
TE32I_ EN2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
TFSH2_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
U0ERC_ D1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
UN8L5_ B3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
UNCWB_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
UTLDV_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
UU2ZK_ C3 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
V1I2V_ C1 – – – Χ – OK 8,0 – 8,0 Χ
V1X2V_ EN1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
V2A10_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
V3I0J_ C3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
V6333_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
VKQDC_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
VQLMU_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
W9G81_ D3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
WFFNA_ EN1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
WLGVG_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
WOEC3_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
WP3GY_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
WSWA7_ EN2 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
WTG24_ C3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
X03TF_ A3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
X3V7F_ D1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
XAV6W_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
XBPT9_ D1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
XFIQ4_ EN2 – – – Χ – 344Χ320 pixel :-( 💀 – – – Χ
XFR8C_ C3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
XG8QD_ EN1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
XK41H_ EN1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
XS1W9_ B3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
XUEXL_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
Y01WH_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
Y3GDO_ EN1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
YI8IF_ EN2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
YJ0PN_ D1 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
YVRJ2_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
YVRWQ_ A2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
Z0T83_ EN1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
Z79II_ B2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
Z9MW4_ D1 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
ZH57C_ B3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
ZKQC9_ D1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
ZLWG5_ C2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
ZPYGK_ C3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
ZUC1S_ C3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
ZUL19_ B3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
ZVRXB_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
ZW68J_ EN2 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
ZX90L_ B3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ