Építész informatika 1 (BMEEPAGA301)

TÁRGYFELELŐS:

 Dr. Strommer László 

  egyetemi docens  


Frissítve/Last updated: 2019. 09. 20.

Ütemterv • 2019/2020 tanév 1. (őszi) félév

Hét  Dátum  Előadás (kedd 08–10) Gyakorlat (kedd. 14-15 … 17–18)
1.
(37.)
ea: ————
gy: 09.10.ke.
 
Pixelgrafika alapjai: színrendszerek, fontosabb grafikus formátumok, mintavétel, képhibák megszüntetése CG: pixelgrafika alapjai – színrendszerek, fontosabb grafikus formátumok, képmanupuláció alapjai
2.
(38.)
ea: 09.17.ke.
gy: 09.17.ke.
 
  XL0: összesítések, részletösszegek,
szövegkezelő függvények
3.
(39.)
ea: ————
gy: 09.24.ke.
 
Adattáblák kezelése (elsődleges kulcs, reláció, redundancia, rendezés, szűrés) XL1: adattáblák kezelése, elsődleges kulcs, reláció, redundancia, rendezés, szűrés, kimutatás, változatok
4.
(40.)
ea: 10.01.ke.
gy: 10.01.ke.
 
  XL2: adattáblák kezelése, elsődleges kulcs, reláció, redundancia, rendezés, szűrés, kimutatás, változatok
5.
(41.)
ea: ————
gy: 10.08.ke.
 
Mérnöki számítások és függvényábrázolás táblázatkezelő programban
1. zárthelyi feladat
 
6.
(42.)
ea: 10.15.ke.
gy: 10.15.ke.
 
  XL3: explicit és paraméteres függvényábrázolás,
ívhossz és területszámítás, szélsőérték-keresés
7.
(43.)
ea: ————
gy: 10.22.ke.
 

 • Vázlattervi hét • 

 • Vázlattervi hét • 
8.
(44.)
ea: 10.29.ke.
gy: 10.29.ke.
 
  XL4: explicit és paraméteres függvényábrázolás,
ívhossz és területszámítás, szélsőérték-keresés
digitális igazolványkép és képeslap beadása
9.
(45.)
ea: ————
gy: 11.05.ke.
 
Adatbázisok használata (reláció, kulcs, redundancia, függőségek, normál formák, relációs algebra)
Zárthelyi előkészítés
 
10.
(46.)
ea: 11.12.ke.
gy: 11.12.ke.
 

 • TDK nap • 

 • TDK nap • 
11.
(47.)
ea: ————
gy: 11.19.ke.
 

VBA programozás alapjai

2. zárthelyi feladat
 
12.
(48.)
ea: 11.26.ke.
gy: 11.26.ke.
 
 
Zárthelyi előkészítés
 
13.
(49.)
ea: ————
gy: 12.03.ke.
 
Teszt: előadások anyagának számonkérése
(teremkapacitás függvényében csoportokban)

3. zárthelyi feladat
 
14.
(50.)
 
 
 

 • Feldolgozási hét • 

 • Feldolgozási hét • 
Tanítási szünetek: • '19. szept. 12. cs. – BME sportnap • '19. okt. 9. sze. – szakmai nap • '19. okt. 21. h.– 10.25. – vázlattervi hét • '19. okt. 23. sze. – ünnepnap • '19. nov. 1. p. – ünnepnap • '19. nov. 12. k. – TDK nap • '19. nov. 29. p. – nyílt nap • '19. dec. 9. h.– 12.13. – feldolgozási hét • '19. dec. 24. k. helyett '19. dec. 7. szo. • '19. dec. 27. p. helyett '19. dec. 14. szo. •

A félév teljesítésének feltételei

 Óralátogatás
Előadások Az előadások látogatása erősen javasolt (TVSZ 105.§ (2)).
Gyakorlatok Mivel a program-, és gépi környezet megismeréséhez elengedhetetlen a gyakorlás, a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük, és aki a gyakorlatról kettőnél többször hiányzik, annak félévét megtagadjuk (TVSZ 105.§ (4)). A két első (vagy a két elsőként megírt) zárthelyi sikeres teljesítése esetén méltányosságból eltekintünk ezen előírástól.
 Teljesítményértékelés
Zárthelyik Az adott tanulmányi időszak alatt elsajátított kompetenciák felmérése három 40 perces labor zárthelyi feladattal történik, melyek mindegyikére maximum 50 pont kapható.
E zárthelyik nem pótolhatók, a hallgató eredményének megállapítása a három zárthelyi közül a két jobbik alapján történik (TVSZ 122.§ (6)).
Kötelező feladat A félév során beadandó egy digitális „igazolványkép”, melynek „megfelelő” minősítése a félév teljesítésének feltétele. (Az aktuális kiírásnak megfelelő, korábban elfogadott digitális igazolványképet nem kell újra beadni, azt automatikusan elfogadjuk.)
E feladat különeljárási díj ellenében a pótlási hét péntek délig ('19. dec. 20. p. 12:00) pótolható.
Nem kötelező feladatok Az önálló gyakorlás ösztönzése érdekében (TVSZ 111.§ (1)) beadható egy kurzusonként eltérő témájú, önálló koncepció alapján és önálló munkával készült digitális „képeslap”, melynek határidőre történő beadása esetén maximum 10 pluszpont szerezhető (TVSZ 111.§(4)).
E feladat beadása értelemszerűen nem kötelező – viszont a másolatot beadók félévét további mérlegelés nélkül megtagadjuk.
  Az előadások látogatásának ösztönzése érdekében a legfeljebb egyszer mulasztó hallgatók részt vehetnek az utolsó előadás időpontjában tartandó 20 perces feleletválasztásos teszten, melyek eredménye alapján maximum 10 pluszpont szerezhető (TVSZ 111.§(4)).
E teszt nem pótolható, de megírása a félév teljesítésének értelemszerűen nem feltétele.
 Teljesítés
Feltételek A félév teljesítésének (a félévközi jegy megszerzésének) feltételei:
 •  jelenlét a gyakorlatok megfelelő százalékán,
 •  a két jobbik félévközi zárthelyi min.40-40%-os teljesítése,
 •  félév során beadandó digitális igazolványkép „megfelelt” minősítése.
Megjegyzés Amennyiben a hallgató egyetlen tanulmányi teljesítményellenőrzésen sem vesz részt, vagy túllépi a hiányzási limitet, értékelése „Nem teljesítette” (TVSZ 113.§ (2)).
 Érdemjegy
Pontozás Összesen max. 100 pont szerezhető:
 •  max. 100 pont a három zárthelyi közül a két jobbik összegeként (TVSZ 122.§ (6)),
 •  max. 10 pluszpont a (nem kötelező) teszt alapján,
 •  max. 10 pluszpont a (nem kötelező) egyéni kisfeladat alapján (TVSZ 111.§ (4)).
Ponthatárok A félévi munka félévközi jeggyel kerül értékelésre az alábbi módon:
 •  90 ponttól jeles (5),
 •  75 ponttól jó (4),
 •  60 ponttól közepes (3),
 •  40 ponttól elégséges (2),
 •  40 pont alatt elégtelen (1).