portré Digitális igazolványkép

In English Valid HTML 4.01 Tr.
E feladat kere­té­ben saját arc­képét kell elő­írt mé­re­tű­re ala­kí­ta­nia, ne­vét és Nep­tun-kód­ját rá­ír­ni­a, majd az majd a len­ti hi­vat­ko­zá­son be­ad­nia.

A mintakép a Leonardo da Vincinek tulajdonított La Belle Ferronière festmény alapján készült.

Összes kinyitása⇓ | becsukása
 

1. Portré

Állít­sa elő digi­tális arc­képét 240×320 pixel mé­re­tű, 16 mil­lió szí­nű kép­ként. ⚒ Hogyan?

Készít(tes)sen vagy keressen elő egy korábbi fényképet, amin megfelelő méretben szerepel az arcképe. Mivel ez a kép normális esetben nagyobb méretű, mint ami szükséges, le kell csökkenteni a méretét. Erre természetesen rengeteg képszerkesztő program alkalmas, a következőkben az Irfanview használatával mutatjuk be a lépéseket, ami egy kis méretű, ingyenes (freeware) képnézegető, de alapszintű képszerkesztő feladatokra is képes. A program megtalálható az Építészkari Labor gépein, és letölthető az Internetről (www.irfanview.com), de akár telepítés nélkül is futtatható (portableapps.com).

Ctrl+Y

Képmagasság

Nyissa meg a képet és jelölje ki a képen az arcképet tartalmazó részt: kattintson a képre, és a gombot nyomva tartva rajzoljon egy téglalapot. Az első kijelölés után a teljes téglalap a jobb egérgombbal, határvonalai a bal egérgombbal mozgathatók, a bal felső sarok koordinátája, valamint a kijelölés mérete az ablak fejlécében látható.

Első lépésben még nem kell a kép arányára figyelni, elég a kivágás magasságát beállítani.

Az Edit ↪ Crop selection (Szerkesztés ↪ Kijelölt rész a kép) parancs (Ctrl+Y) a kijelölt téglalapon kivüli részeket levágja.


Ctrl+R

Átméretezés

A maradék kép magasságát le kell csökkenteni 320 pixel méretűre.

Ehhez az Image ↪ Resize/Resample (Kép ↪ Méretváltoztatás) parancs (Ctrl+R) használható: a Set new size (Új méret) részen adható meg a kívánt magasság – ügyelve persze, hogy a Preserve aspect ratio (Arányos) kapcsoló be legyen kapcsolva, különben a kép torzul.

Shift+C

Képszélesség

A vízszintes méretet vágással lehet beállítani.

Pontos vágáshoz az Edit ↪ Create custom crop selection (Szerkesztés ↪ Speciális kijelölés-készítés) parancs (Shift+C) használható: a Set ratio for width : height (Szélesség/magasság oldalarány) részen a None (Nincs) opció legyen aktív, majd a Selection size/position rovatban megadható a 240x320 pixel méret.

Alkalmazza a kijelölést a képre, szükség esetén jobb egérgombbal húzza arrébb a kijelölést, végül az előbbi módon az Edit ↪ Crop selection (Szerkesztés ↪ Kijelölt rész a kép) parancs (Ctrl+Y) segítségével vágja le a fölösleges részt.


2. Felirat

Növelje meg a kép mé­re­tét jobb­ra 80 pixel­lel egy tet­sző­leges, egy­nemű hát­tér­szín­nel (R+G+B érték max. 300, vagy min. 450), majd az így nyert terü­let­re ír­ja rá a ne­vét és Nep­tun-kód­ját fe­ke­te vagy (sö­tét hát­tér ese­tén) fe­hér szí­nű, 16 px mé­re­tű, fél­kö­vér Can­da­ra be­tűk­kel. (Más programnál (pl. Gimp) lehet, hogy más számot (22?) kell megadni a kívánt mérethez… ellenőrizze a mintaképet!) ⚒ Hogyan?

Shift+V

Képméret

A kép méretének megnövelésére a Image ↪ Change canvas size (Kép ↪ Színes keret hozzáadása) parancs (Shift+V) használható: egyszerűen beírható a Right side cellába, hogy 80 pixellel nőjön a kép mérete abban az irányban, majd a Canvas color területre kattintva kiválasztható vagy megadható a háttérszín (pl. RGB 238-187-119), végül OK.

Ctrl+T

Felirat

Feliratozás előtt el kell forgatni a képet jobbra az Image ↪ Rotate right (Kép ↪ Elforgatás jobbra) paranccsal (R), majd az előbbi módon ki kell jelölni a felirat helyét az Edit ↪ Create custom crop selection (Szerkesztés ↪ Speciális kijelölés-készítés) paranccsal (Shift+C): az X-offset 0, az Y-offset 256, a Width (Szélesség) 320, a Height (Magasság) 60 pixel.

A felirat az Edit ↪ Insert text (Szerkesztés ↪ Szövegbeszúrás) paranccsal (Ctrl+T) helyezhető el a képen. A szöveget értelemszerűen a Text (Szöveg) rovatba kell beírni, a Candara betűtípust, a félkövér betűstílust, és a 16-os méretet a betűtípusnév, a fekete vagy fehér színt a betűszín rovatára kattintva megjeleníthető segédpaneleken lehet megadni – és természetesen be kell jelölni a Center igazítást is.

Végül a kész képet balra, alaphelyzetbe kell forgatni az Image ↪ Rotate left (Kép ↪ Elforgatás balra) paranccsal (L).


3. Mentés

Ment­se el a ké­pet 90%-os minő­ségű JPG fájl­ként – a fájl­név sa­ját Nep­tun-kód­ja legyen. ⚒ Hogyan?

Ctrl+S

Képminőség

JPEG típusú fájl mentésekor a legtöbb programban beállítható a tömörítés foka, illetve a képminőség. Nagyobb tömörítés értelemszerűen kisebb fájlméretet eredményez, de a kép minősége is csökken – az éles kontúrok körül füstszerű „fantomkontúrok” jelennek meg.

Az Irfanview-ban JPEG típus választásakor az itt látható kiegészítő ablak jelenik meg (feltéve, hogy a Show options dialog (Opciós párbeszédpanel látszik) kapcsoló aktív), ahol többek között a képminőséget is be lehet állítani.

A digitális fényképezőgépek a képfájlba elmentik a fotó készítésének körülményeit (géptípus, blende, fókusz, stb.), illetve egy kis előnézeti képet (thumbnail). Ha törölni kívánja ezt az információt, az Irfanviewban mentésnél a kiegészítő ablakban törölje a pipát az EXIF, IPTC, JPG-Comment, XMP adatok elől.


4. Beadás

Adja be a kész digitális igazolványképet ezen a linken.