BME Department Of Architectural Representation
BME Építészeti Ábrázolás Tanszék
In English Magyarul

Royal Castle in Esztergom  |  Esztergomi királyi vár

In English:

The city of Esztergom and the Castle Hill, residence of the first Hungarian kings, centre of the Hungarian church, and a memento of the renaissance architecture, are almost totally ruined.


Alas we know only fractions of the old glorious castle, parts that were perpetuated and documented by never-resting intellects, like György Széles in the 18th, and János Mathesin the 19th century. The Bakócz chapel was surveyed by János Keresztelő Packh, then dismantled into 1600 pieces, and rebuilt again as part of the present cathedral. The archaeological exploration began in 1934, on canon Antal Lepold's initiative, under the direction of Kálmán Lux and Dezső Várnai architects, restoring the chapel, and the cabinet of János Vitéz. Since then we get to know more and more details from the explorations of István Méri (1962-63 ), Emese Nagy (1964-69), and István Horváth (1969-).


The method introduced in this project opens out new perspectives in archaeology and the research of the history of architecture. The revealed monuments enable computer aided reconstruction experiments, which later can be refined, and with the addition of new facts and data can continuously approach reality. By revealing analogies and connections, they help finding the place of the Hungarian architecture in Europe. The same time, they offer a new way for the exposition of monuments.


This project was supported by OTKA (T-025765).


Magyarul:

Esztergom város, és az esztergomi Várhegy mint az első királyok székhelye, a magyar egyház központja, a magyarországi középkori és reneszánsz építészet történetének egyik legfontosabb tanúja, a történelem során szinte teljesen elpusztult.


A vár régi fényéből sajnos csak töredékeket ismerünk, azokat is azoknak a fáradhatatlan elméknek a jóvoltából, akik a romokat őrizték és dokumentálták. Ilyen volt Széles György a 18. században és Mathes János a 19. század építkezései során. Packh Keresztelő János felmérte a Bakócz kápolnát és 1600 számozott darabra bontva átszállította és beépítette a mai székesegyházba. A régészeti feltárások Lepold Antal kanonok kezdeményezésére kezdődtek 1934-38 között. Lux Kálmán és Várnai Dezső építészek irányították a feltárást és restaurálták a kápolnát, valamint Vitéz János dolgozószobáját. 1962-63-ban Méri István, 1964-69 között Nagy Emese, azóta pedig Horváth István archeológusok feltárásaiból ismerünk meg egyre több részletet a középkori magyar állam és egyház legfontosabb központjáról. Ezek az ismeretek részben építészeti rekonstrukciók során válnak ismertté, részben a tudományos vizsgálódások előrehaladását segítik elő.


A projekt keretében bemutatott módszer új távlatokat nyit a régészet, az építészettörténeti, a művészettörténeti kutatás és az építészet együttműködésére. A feltárt és megfelelően dokumentált emlékek rekonstrukciós kísérletek egész sorát teszik lehetővé a számítógép segítségével. Ezek a kísérletek az újabb adatok beillesztésével elvben egyre inkább megközelíthetik a valóságot. Az analógiák és az összefüggések feltárásával új lehetőségeket nyitnak a magyarországi építészet elhelyezésére Európa építészetének folyamatában. Feltárnak ugyanakkor új lehetőségeket is az emlékek bemutatásában. Ahhoz azonban, hogy ez a munka eredményes lehessen, meg kell szívlelnünk Henszlmann Imrének, a magyar építészettörténet megalapozójának figyelmeztetését is:

"A tudománynak folyamatosan haladni kell,
de csak igaz ismeretek birtokában haladhat előre".


A feldolgozási és modellkészítési munka
az OTKA (T-025765) támogatásával valósulhatott meg.

In English:

Mihály Szoboszlai • guidance for the digital modelling. Gyula Istvánfi, Péter Rabb • guidance for the work up of historical material. Máté Hámori, Zoltán Kovács, András Onodi, Ádám Pásztor, András Miklós Balogh, Attila Szpevár, Szilárd Ladányi, Gergely Borgulya, Dávid Hegyi • digital modelling and animation. István Horváth, Konstantin Vukov • theoretical reconstruction. Alice Horváth • exhibition of the history of the castle. Mária Prokopp, Zsuzsanna Wierdl • consultant in the history of art and fresco-restauration. Attila Mudrák • photos of the castle.


Magyarul:

Szoboszlai Mihály • a digitális modell elkészítésének irányítása. Istvánfi Gyula, Rabb Péter • a történeti anyag feldolgozásának irányítása. Hámori Máté, Kovács Zoltán, Onodi András, Pásztor Ádám, Balogh András Miklós, Szpevár Attila, Ladányi Szilárd, Borgulya Gergely, Hegyi Dávid • 3D digitális modell és animációs film készítése. Horváth István, Vukov Konstantin • elméleti rekonstrukció. Horváth Alice • vártörténeti kiállítási anyag. Prokopp Mária, Wierdl Zsuzsanna • művészettörténeti és freskó-restaurációs szakértés. Mudrák Attila • a vár fotói.

Gallery•>
Képtár•>

• Tablókép
• Palotaudvar
• Rózsaablak
• Normann kapu
• Kápolna-belső
• Fölülnézet
• Beatrix-terem
• István-terem
• Oszlopfő
• Lépcsőház

Photos•>
Fotók•>