PEREDY József

PEREDY József, PhD, Dr. habil.

Professzor Emeritusz • Építészeti Ábrázolás Tanszék

 • cím: H-1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
 • szoba: K épület I. 37.
 • telefon: (+36 1) 463-1168
 • fax: (+36 1) 463-3707
 • e-mail: jperedy@arch.bme.hu

Kutatási terület

 • A diszkrét és folytonos megközelítés
 • Szabadon formált görbék és felületek

Szakmai önéletrajz

  Tanulmányok

 • Habilitáció : BME Építészmérnöki Kar, 1995
 • PhD: BME Építészmérnöki Kar, 1994
 • Műszaki doktor: BME Építészmérnöki Kar, 1969
 • Kandidátus: MTA Tud. Min. Biz. 1969
 • Diploma: BME Építészmérnöki Kar, 1952

  Szakmai gyakorlat

 • 2000-       : Professzor Emeritusz, BME Építészeti Ábrázolás Tanszék
 • 1996-2000: Egyetemi tanár, BME Építészeti Ábrázolás Tanszék
 • 1995-1996: Egyetemi tanár, tanszékvezető, BME Építészeti Ábrázolás Tanszék
 • 1984-1995: Egyetemi docens, tanszékvezető, BME Építészeti Ábrázolás Tanszék
 • 1972-1984: Egyetemi docens, 3 évig tanszékvezető, BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék
 • 1968-1972: Osztályvezető, majd tudományos igazgatóhelyettes, ÉVM Számítástechn. és Ügyvitelgép. Vállalat
 • 1956-1968: Tudományos munkatárs, MTA Szilárdságtani Kutatócsoport
 • 1952-1956: Tanársegéd, BME Szilárdságtani Tanszék

  Személyes adatok

 • Született: Budapest, 1930.
 • Családi állapot: nős, három felnőtt gyermek

Publikációk

  Nyomtatott egyetemi jegyzetek

 1. J. Peredy,
  Mathematical Statistics..
 2. Külföldön megjelent folyóiratcikkek

 3. J. Peredy ,
  Optimierungsprogramme für statisch unbestimmte Stabwerke.(Optimáló programok statikailag határozatlan rúdszerkezetekre.). Wiss. Zeitschrift der Hochschule für Arch. u. Bauw. Weimar, 11, 1964.
 4. J. Peredy, Z. Visy,
  The Economic Design of Members Subjected to Shearing. I.-II. (Nyírt vasbeton elemek gazdaságos vasalása.). Concrete and Constructional Engineering., LIX, 1964.
 5. Magyarországon megjelent idegen nyelvű folyóiratcikkek

 6. Peredy J.,
  Pixel Functions in Computer Graphics.(Pixelfüggvények a számítógépes grafikában.). Periodica Polytechnica, Arch., 34, 1990.
 7. J. Peredy et al. ,
  On the Possibility of Designing Hyperstatic Structures.(A tervezés lehetőségeiről statikailag határozatlan tartószerkezetek esetén.). Periodica Polytechnica, Arch., 27., 1983.
 8. J. Peredy, Z. Visy ,
  The Economic Design of Continous Reinforced Concrete Beams.(Tőbbtámaszú vasbeton gerendák gazdaságos tervezéséről.). ÉTI Bulletin, 5., 1968.
 9. Peredy J.,
  Optimum Design of Statically Indeterminate Structures.. ÉKME Tud. Közl., XII., 1967.
 10. J. Peredy ,
  Wirtschaftliche statisch unbestimmte Konstruktionen. (Gazdaságos statikailag határozatlan szerkezetek.). Acta Technica Acad. Sc. Hung., XXX, 1960.
 11. J. Peredy ,
  Die Planung wirtschaftlicher Tragwerke.(Gazdaságos tartószerkezetek tervezése.). Acta Technica Acad. Sc. Hung., XXIX, 1959.
 12. J. Peredy ,
  Über eine neue Minimumaufgabe der technischen Festigkeitslehre. (A szilárdságtan egy uj minimumfeladatáról.). Acta Technica Acad. Sc. Hung., XXIV, 1958.
 13. Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások

 14. Peredy J.,
  Parallel Algorithms in 3D Geometry Computer Modelling.(Párhuzamos algoritmusok a 3D-s geometriai modellezésben. CAMP Conference Proceedings, Budapest, 1994.
 15. Peredy J.,
  Voxelek és additív algpritmusok a felület- és testmodellezésben. - Voxels and Additive Algorithms in 3D Surface and Solid Modelling.. International Conference on Applied Informatics, Eger., 1993.
 16. Peredy J.,
  Achievements in CAD of Structures.(Eredmények a számítógéppel segített tartószerkezet-tervezés terén.). Papers of the Scientific Sesseion on the Occasion of the Second Century of the Foundation of TU Budapest, 1983.
 17. J. Peredy ,
  Entwurf der wirtschaftlichsten Rahmenkonstruktion auf Grund des komplexen Rahmenprogramms.(Optimális keretszerkezet tervezése egy komplex kerettervező programmal.) . Berichte des II. IKM. Weimar., 1966.
 18. Magyar nyelvű folyóiratcikkek

 19. Peredy J. és társszerzők,
  Statikai autokódrendszer.. ÉKME Tud. Közl., XII., 1967.
 20. Peredy J.,
  Vasbeton keretek komplex méretezése.. ÉTI Számítástechnikai Közl., 9., 1965.
 21. Peredy J.,
  Statikai számítások gépesítése.. ÉKME Tud. Közl., XI., 1965.
 22. Peredy J.,
  A szilárdsági vizsgálatok statisztikai értékelése.. ÉKME Tud. Közl., IX, 5, 1963.
 23. Peredy J.,
  Egynyílású keretek gazdaságos inerciaarányának meghatározása.. ÉTI Számítástechnikai Közl., 3, 1962.
 24. Peredy J.,
  Egy újszerű szilárdságtani feladat megoldása Ural I. elektrónikus számológép segítségével.. KSH Ügyvitelgépesítési Fôo. Közleményei, 1, 1961.
 25. Magyar nyelvű konferenciaelőadások

 26. Peredy J.,
  Optimális szerkezetek tervezésével kapcsolatos lineáris programozási feladat megoldásáról.. IUTAM Képlékenységtani Kollokvium, Miskolc., 1968.
 27. Kutatási jelentések

 28. Peredy J. és társszerzők,
  Számítógépek megjelenése és szerepe a mérnök- és építészképzésben.. 7, 1991.
 29. Peredy J. és társszerzők,
  Personalcomputer in der Ausbildung von IngenieurArchitekten.. 1985.
 30. Peredy J. és társszerzők,
  Az ICES mérnöki programrandszer STRUDL-II tartószerkezeti programnyelvének honosítása.. 1978.
 31. Peredy J. és társszerzők,
  A BVM-TIP rendszerprogram számítógépes tartószerkezettervezô rendszere.. 1977.
 32. Peredy J. és társszerzők,
  Számítástechnika és más korszerű módszerek az építéstervezésben.. 1974.
 33. Peredy J. és társszerzők,
  Az automatizált építéstervezési rendszer módszertani elvei.. 1972.
 34. Peredy J. és társszerzők,
  Ágazati szabványtervezet a hatósági ellenôrzésel minôsíthetô termékmennyiségekre.. 1971.
 35. Peredy J. és társszerzők,
  A számítógéppel segített műszaki tervezés egyes kérdései.. 9, 1971.
 36. Peredy J. és társszerzők,
  Vasbeton tartószerkezetek komplex méretezése.. 1967.
 37. Peredy J. és társszerzők,
  Elektronikus számítógépek alkalmazása teherhordó szerkezetek tervezésénél.. 7, 1967.
 38. Peredy J. és társszerzők,
  Hogyan segíthetik az elektronikus számítógépek a statikus tervezô munkáját.. 9, 1964.
 39. Peredy J. és társszerzők,
  Vasbeton tartószerkezetek komplex méretezése.. 1963.
 40. Peredy J. és társszerzők,
  Mintavételes szilárdsági vizsgálatok kiértékelésének megjavítása.. 1963.
 41. Peredy J. és társszerzők,
  Statikai számítások gépesítési lehetôségei.. 1962.
 42. Peredy J. és társszerzők,
  Vasbeton tartószerkezetek gépi méretezése.. 1962.
 43. Nyomtatott egyetemi jegyzetek

 44. Peredy J.,
  Szilárdságtan III. (II. évfolyamos építészmérnök hallgatók részére).
 45. Peredy J.,
  Számítógépes ábrázolás. (I. évfolyamos építészmérnök hallgatók részére).
 46. J. Peredy,
  Computing II. (Graphics).
 47. Peredy J.,
  Sztochasztikus és sejtautomata modellezés. (IV. évfolyamos építômérnök hallgatók részére).
 48. Peredy J.,
  Számítógépek alkalmazása II. (I. évfolyamos építészmérnök hallgatók részére).
 49. Magyarországon megjelent idegen nyelvű folyóiratcikkek

 50. Peredy J.,
  Computer Representation of Plane Figures Using Additive Algorithms.(Síkidomok számítógépes megjelenítése összeadó algoritmusokkal.). Periodica Polytechnica, Arch., 35, 1991.