STROMMER László

portrait EN HU


architectural engineer | okleveles építészmérnök 1993. Ph.D. 2008.
strommer@eik.bme.hu

BME • Department of Morphology and Geometric Modeling | Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék
2021. Department of Architectural Geometry and Informatics | Építészeti Geometria és Informatika Tanszék
2017. Department of Architectural Representation | Építészeti Ábrázolás Tanszék
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. 2. 20.

        

 Curriculum

 

2021 – 2024. 

Deputy Head of Department | Tanszékvezető-helyettes 
Morphology and Geometric Modeling | Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék

 

2018 – 2021. 

Deputy Head of Department | Tanszékvezető-helyettes 
Architectural Geometry and Informatics | Építészeti Geometria és Informatika Tanszék

 

2010 – 2023. 

Vice-Dean for Financial Affairs | Gazdasági Dékánhelyettes[4]
Faculty of Architecture | Építészmérnöki Kar '10. '14. '18. '21.

 

2009 – 

Associate Professor | Egyetemi docens 
Department of Architectural Representation | Építészeti Ábrázolás Tanszék

 

2007 – 2026. 

Elected Member of the Faculty Council | Kari Tanács választott tagja[6]
Faculty of Architecture | Építészmérnöki Kar '07. '10. '12. '15. '18. '22.

 

2007 – 2010. 

Chairman of Financial Committee | Kari Gazdasági Bizottság elnöke 
Faculty of Architecture | Építészmérnöki Kar

 

2004 – 2009. 

Assistant Professor | Egyetemi adjunktus 
Department of Architectural Representation | Építészeti Ábrázolás Tanszék

 

2004 – 2007. 

Member of Financial Committee | Kari Gazdasági Bizottság tagja 
Faculty of Architecture | Építészmérnöki Kar

 

2001 – 2004. 

Junior Assistant Professor | Egyetemi tanársegéd 
Department of Architectural Representation | Építészeti Ábrázolás Tanszék

 

2000 – 2014. 

Faculty Timetable Manager | Kari órarend-felelős 
Faculty of Architecture | Építészmérnöki Kar

 

1992 – 2001. 

Part-time Lecturer | Óraadó 
Department of Architectural Representation | Építészeti Ábrázolás Tanszék

 

1991 – 2001. 

Engineer | Tanszéki mérnök 
Department of Residential Building Design | Lakóépülettervezési Tanszék

 Teaching Experience | Oktatás

 

2020 – 

3D modeling: theory and applications | 3D modellezés elmélete és gyakorlata
compulsory PhD subject • co-lecturer | kötelező PhD tárgy társ-előadója

 

2015 – 

Architectural Informatics 1 | Építész-informatika 1
compulsory subject • co-lecturer | kötelező tárgy évfolyam-felelőse és társ-előadója

 

2013 – 2015. 

Spatial Geometry and Informatics | Térgeometria és informatika
compulsory subject • co-lecturer | kötelező MSc tárgy társ-előadója

 

2012 – 

Constructive CAD CE | Constructive CAD CE
elective subject • lecturer | választható tárgy tárgyfelelőse

 

2008 – 

Architectural Informatics 2 | Építész-informatika 2
compulsory subject • lecturer | kötelező tárgy évfolyam-felelőse és előadója

 

2004 – 2012. 

Applied Computing 1 | Applied Computing 1
compulsory subject (in English) • lecturer | kötelező tárgy évfolyam-felelőse és előadója

 

2003 – 2012. 

Applied Computing 2 | Applied Computing 2
compulsory subject (in English) • lecturer | kötelező tárgy évfolyam-felelőse és előadója

 

2001 – 2011. 

Applied Computing 2 | Számítógépek alkalmazása 2
compulsory subject (in Hungarian) • lecturer | kötelező tárgy évfolyamfelelőse, majd előadója

 

2001 – 

Constructive CAD C | CAD alkalmazási ismeretek C
elective subject • lecturer | választható tárgy tárgyfelelőse

 

2001 – 2011. 

Applied Computing 1&2 | Számítógépek alkalmazása 1 és 2
compulsory subjects • instructor | kötelező tárgyak kurzusvezetője

 

1996 – 2001. 

Residential Building Design and Computers 1&2 | Lakóépülettervezés és számítógép 1 és 2
elective subjects • instructor | választható tárgyak felelőse

 List of Publications | Publikációs lista

 

MTMT

MTMT Publication Database | MTMT Publikációs Adattár
list of publications | közleménylista

 Main Publications | Fon­to­sabb pub­li­ká­ci­ók

 1. László Strommer
3D Shape Grammar of Polyhedral Spires
CAADence in Architecture: Back to command, 49-54, 2016.
cre­ating poly­hedral spire shapes by the means of shape grammar
 2. László Strommer
Pendentive Redefined
Studies of the University of Žilina: Mathematical series, 27/1, 49-54, 2015.
clarification of the geometrical content of the term pendentive
 3. Tamás Ther • István Sajtos • Miklós Armuth • László Strommer
Ribbed Vaults of the Nagyvázsony Monastery Church
Periodica Polytechnica • Architecture, 41/1, 3-8, 2010.
geo­met­rical factor of safety of different vault shapes
 4. Strommer László
Tör­té­neti bol­to­zati for­mák geo­met­riai elem­zése, és áb­rá­zo­lá­sa a CAD esz­kö­ze­i­vel
Csonka Pál Doktori Iskola, 2008.
Ph.D. értekezés
 5. László Strommer
Spherical Segment Approximation of Sexpartite Vaults
Periodica Polytechnica • Architecture, 39/2, 73-80, 2008.
geo­met­rical clas­si­fi­ca­tion of sex­par­tite vault shapes
 6. László Strommer
Spherical Segment Approximation of Quadripartite Vaults
Periodica Polytechnica • Architecture, 39/1, 27-34, 2008.
geo­met­rical clas­si­fi­ca­tion of quad­ri­par­tite vault shapes
 7. László Strommer
Spire-Polyhedra
Journal for Geometry and Graphics, 11/1, 111–126, 2007.
geo­met­rical clas­si­fi­ca­tion of poly­hedral spire shapes
 8. Strommer László
Boltozat-morfológia
Építés – Építészettudomány, XXXIV, 3–4, 347–359, 2006.
törté­neti bolto­zati for­mák alak­tani rend­sze­re­zé­se, tipi­zá­lá­sa

 Programs | Programok

 1. TtechEk for Excel program
	• Állagvédelem, hőérzet, energetika
	• Strommer László Strommer László,
TtechEk for Excel hőtechnikai program:
állagvédelmi, hőérzeti, energetikai számítások

1994.
 2. TtechQs for Excel program
	• Hűtési hőterhelés-számítás
	• Strommer L. & Tóth Cs. Strommer László, Tóth Csaba
TtechQs for Excel hőtechnikai program:
hűtési hőterhelés számítás

1997.

 Major Former Works | Fon­to­sabb ko­ráb­bi mun­kák

 1. Marionettszínház, Fertőd
	• elvi rekonstrukció vizualizációja
	• Strommer László Strommer László
Marionettszínház elvi rekonstrukciója • vizualizáció
Terv: Krähling János – Fekete J. Csaba – Halmos Balázs
Fertőd, 2008.
külső és belső térbeli modell készítése,
az elvi rekonstrukció vizualizációja
 2. Országház XI. homlokzat, Budapest
	• baldachinos kövek 3D modellje
	• Strommer László Strommer László
Országház XI. homlokzat felújítása • 3D modellek
Terv: 2M Stúdió
Budapest, 2003-04.
a homlokzatrekonstrukció segítése,
a bonyolultabb kövek modellezése
 3. Országház XIII. homlokzat, Budapest
	• emeleti erkélykorlát 3D modellje
	• Strommer László Strommer László
Országház XIII. homlokzat díszvilágítása • vizualizáció
Terv: 2M Stúdió
Budapest, 2003.
a világítás tervváltozatainak bemutatása,
az elhelyezési variációk modellezése
 4. Országház XIII. homlokzat, Budapest
	• emeleti boltozatok 3D modellje
	• Strommer László Strommer László
Országház XIII. homlokzat felújítása • 3D modellek
Terv: 2M Stúdió
Budapest, 2002-03.
a homlokzatrekonstrukció segítése,
a bonyolultabb kövek modellezése
 5. Országház déli torony, Budapest
	• összeállítás vizualizációja
	• Strommer László Strommer László
Országház déli torony felújítása • 3D modellek
Terv: 2M Stúdió
Budapest, 2000-02.
a homlokzatrekonstrukció segítése,
a kőtorony modellezése
 6. Szt. István emlékmű, Esztergom
	• kőívek 3D modellje
	• Strommer László Strommer László
Szt. István emlékmű • kőtervek
Terv: Melocco Miklós, 2M Stúdió
Esztergom, 2000.
az acél vázra kerülő kőburkolat modellezése,
a kövek szabásának gyártmányterve
 7. Országház IX. és X. homlokzat, Budapest
	• felújítási tervek informatikai kialakítása
	• Strommer László Strommer László
Országház IX. és X. homlokzat felújítása • CAD, informatika
Terv: 2M Stúdió–Masznyik Csaba, Krähling János, Strommer László
Budapest, 1998-99.
a homlokzatrekonstrukciós tervek informatikai kialakítása,
legbonyolultabb kövek modellezése
 8. Nemzeti Színház pályaműve, Budapest
	• 3D modell
	• Strommer László Strommer László
Nemzeti Színház pályamű • 3D modell & homlokzatok
Terv: Patonai Dénes
Budapest, Erzsébet tér, 1997.
teljes külső és részleges belső modell készítése
munkaközi alaprajzok és szabadkézi homlokzat-vázlatok alapján