In English Magyarul Valid HTML 4.01 Tr.

The Staff 2017.S
Munkatársak 2017.T

Budapest University of Technology and Economics
Department of Architectural Geometry and Informatics

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészeti Geometria és Informatika Tanszék

H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. • Tel.:(+36 1) 463-1168

Availability↷
Fogadó­órák↷
 •  Telephone↷
telefon↷  •  E-mail
e-mail

Head of Department | Tanszékvezető

Dr. SZOBOSZLAI
Mihály Ph.D.

Associate Professor | egyetemi docens
szoboszlaiat arch bme hu

 
 

Full Time Staff | Főállású oktatók, tanárok

CSABAY
Bálint

Senior Lecturer | adjunktus
bcsabayat arch bme hu

KOVÁCS
András Zsolt

Teaching Assistant | műszaki tanár
kovacsazsat arch bme hu

MARSAL
Béla

Teaching Assistant | mérnöktanár
marsal.belaat arch bme hu

Dr. PÉK
Johanna Ph.D.

Senior Lecturer | adjunktus
pekjat arch bme hu

Dr. STROMMER
László Ph.D.

Associate Professor | egyetemi docens
strommerat arch bme hu

 
 

Ph.D. Students | Doktoranduszok

KOVÁCS
Ádám Tamás

Ph.D. Student | doktorandusz
kovacsadamat arch bme hu

 
 

Technical Staff | Adminisztratív és technikai munkatársak

Kőnigné TÓTH
Erzsébet

Financial Clerk | gazdasági ügyintéző
kteat arch bme hu

RÁTONYI
Gábor

Laboratory Supervisor | rendszergazda
ratonyiat arch bme hu

Further co-workers | További munkatársak

ALMÁSI Gábor

galmasiat arch bme hu

BARNA Gergely

gbarnaat arch bme hu

BATTA Imre

battaat arch bme hu

BÁNÁTI Bodó

banatiat arch bme hu

CSÓCSICS Máté

cs.mateat arch bme hu

ERŐS Tamás

terosat arch bme hu

FEHÉR Gergely

gfeherat arch bme hu

FEJÉR Tamás

fejertat arch bme hu

HÜLBER Attila

hulber.attilaat arch bme hu

KAISER Péter

kaiserat arch bme hu

KARÓCZKAI Ákos

akaroczkaiat arch bme hu

KÉZÉR Csaba

akezerat arch bme hu

KISS Márton

mkissat arch bme hu

KOVÁCSIK Levente

lkovacsikat arch bme hu

Dr. LEDNECZKI Pál Ph.D.

Associate Professor | nyug. egyetemi docens
ledneczkiat arch bme hu

LENCSÉS Albert

alencsesat arch bme hu

MAKAI István

imakaiat arch bme hu

MOHAROS István

imoharosat arch bme hu

MOLNÁR Márta

mmolnarat arch bme hu

Dr. PEREDY József Ph.D.

Dr. Habil. Prof. Emeritus | emeritus professzor
jperedyat arch bme hu

POLGÁR-VERES Andrea

apolgarat arch bme hu

SZILÁGYI Balázs

szilagyi.balazsat arch bme hu

VÁGI Bence

bvagiat arch bme hu

VERESZKI Tibor

Senior Lecturer | nyug. mestertanár
tvereszkiat arch bme hu

 

Retired | Nyugalmazott oktatók

Bárdné Dr. FEIND Teréz Ph.D.

Associate Professor | nyug. egyetemi docens

EDŐCS Ottó

Senior Lecturer | nyug. egyetemi adjunktus

Dr. FEKETE Valéria Dr. Univ.

Senior Lecturer | nyug. egyetemi adjunktus
vfeketeat arch bme hu

 

Teaching assistants | Demonstrátorok, tutorok

A demonstrátorok keddenként 14-15 óra között a tanszéken érhetők el. A konzultáció igényt erre az időpontra előre kell nekik (legalább előző nap) jelezni e-mailben: abrisdemonstratorok@arch.bme.hu

GÁSZPOR Benedek

| demonstrátor
d-gabeat arch bme hu
  |

GÖŐZ Alexandra

| demonstrátor
d-goalat arch bme hu
  |

KAKNICS Péter

| demonstrátor
d-kapeat arch bme hu
  |

KRAJNYÁK Nándor Bence

| demonstrátor
d-krnaat arch bme hu
  |

LAJTOS Levente Zoltán

| demonstrátor
d-laleat arch bme hu
  |

TAKÁCS Zsanett

| demonstrátor
d-tazsat arch bme hu
  |
In English Magyarul

Archive Lists | Archív listák